Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui

SHARE & LIKE:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •  
Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui
Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui

Syiah dan Wahabi adalah dua firqah dalam Islam yang selalu bermusuhan. Sepanjang sejarah, keduanya tidak pernah akur, bagaikan air dan minyak, tidak pernah bisa bersatu. Satu sama lainnya saling mengkafirkan, bahkan hingga kini kedua belah pihak saling bernafsu untuk memerangi dan membunuh pihak lainnya. Lihat saja “Konflik Berdarah” di Iraq, Syria, dan Yaman saat ini, yang telah menjadi “Tragedi Kemanusiaan” yang sangat memilukan dan menyayat hati umat Islam mana pun yang mencintai Wihdah Islamiyyah.

Pengikut Syiah memandang Wahabi lebih berbahaya daripada Yahudi maupun Nashrani dan bahkan melabelinya dengan sebutan “Wahabi Takfiri” karena suka mengkafirkan padahal tidak semua Wahabi demikian. Sementara bagi pengikut Wahabi justru kelompok Syiah lah yang lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nashrani sehingga tidak segan-segan Wahabi mempropagandakan “Syiah Bukan Islam” padahal tidak semua Syiah demikian. Keduanya saling serang dan tuduh satu sama lain, sama-sama anti dialog dan anti toleransi antar madzhab Islam. Keduanya selalu menolak bahkan merusak semua upaya pemersatuan umat Islam sepanjang zaman. Tidak heran Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah dalam kitab “Tatsbiitul Fu-aad” juz 2 halaman 227 menyatakan keduanya bagaikan “Kotoran Unta yang dibelah dua.” (Lihat: Bahaya Propaganda Yel-Yel “Syiah Bukan Islam” dan “Wahabi Takfiri”).

Untuk itulah mengenal Syiah dan Wahabi adalah perkara penting agar tidak terjerumus dan ikut-ikutan firqah tersebut. Dalam kita mengenal Syiah itu jauh lebih mudah ketimbang mengenal Wahabi karena Syiah tidak mengaku-ngaku sebagai kelompok ahlussunnah wal jama’ah. Siapapun orangnya yang menghina Sahabat Nabi baik mengaku Syiah atau bukan maka ia termasuk golongan di luar ahlussunnah wal jama’ah. Lain halnya dengan Wahabi yang sering mengklaim dirinya sebagai kelompok ahlussunnah wal jama’ah sehingga seringkali sulit terdeteksi. Meski demikian, muslimin ahlussunnah masih dapat dengan mudah untuk mengenal mana Wahabi dan mana yang bukan Wahabi melalui 15 ciri-ciri yang akan disebutkan dibawah. Dan perlu diketahui biasanya pengikut Wahabi ini tidak hanya menganggap diri sebagai pengikut ahlussunnah wal jama’ah tetapi juga terkadang menyebut dirinya sendiri sebagai kelompok Muwahhidun, Penegak Tauhid, Pemurni Tauhid, Pemberantas TBC (Takhayul, Bid’ah dan Khurafat), Pengikut Salaf, Pengikut Manhaj Salaf, Salafi, dan lain sebagainya. (Lihat: Biografi Lengkap Pendiri Wahabi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab).

Mengingat pentingnya mengenal kelompok Wahabi maka di sini kami coba uraikan perkara-perkara atau ciri-ciri mengenai ajaran yang dianut Wahabi. Setidaknya ada 15 perkara atau ciri-ciri (atau bisa lebih) yang mana apabila terdapat pada diri seseorang maka tidak diragukan lagi sebagai pengikut Wahabi. Berikut ciri-cirinya:

 1. Bukan semua individu yang meninggalkan bacaan Qunut itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan makhlukNya dan mensifatkanNya dengan anggota maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Tanbihat Fi Rad ‘Ala Man Tawwala al-Sifaat, Karangan Ibn Baz, terbitan Riasah ‘Ammah Lilifta’, Riyad, hlm 19).
 2. Bukan semua individu yang meninggalkan Shalat Sunnah Qabliyyah sebelum Jum’at itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan al-Asy’ariyyah dan al-Maturidiyyah serta menghalalkan darah mereka itu maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Min Masyahir al-Mujaddidin Fi Islam, terbitan Riasah ‘Ammah Lilifta’, Riyadh, hlm 32. Kitab Fathul Majid karangan Abdul Rahman, terbitan Maktabah Darul Salam Riyadh, hlm 353. Kitab Manhaj Asya’irah fil Aqidah, karangan Dr Safar al-Hawali, hlm 5, 16 dan 29. Kitab Lal-Maturidiyyah Wamauqifuhum Minal Asma’ Wa Sifaat, karangan Syamsul Salafi al-Afghani, 10,11 dan 44. Kitab al-Tauhid, terbitan tahun 1423 H, hlm 66-67, dimana ulama Wahabi Soleh Fauzan al Wahhabi berkata: فهؤلاء المشركون هم سلف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة “Maka golongan musyrik tersebut adalah salaf firqah al-Jahmiyyah, al-Muktazilah dan al-Asya’irah (Asy’ariyyah)”.
 3. Bukan semua individu yang tidak mengumandangkan adzan sebanyak 2 kali pada hari Jum’at itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan umat Islam yang bertawassul dengan Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam dan menghalalkan darah serta harta mereka maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab al-Tauhid karangan Shaleh Fauzan, hlm 70).
 4. Bukan semua individu yang meninggalkan majelis Tahlil (Tahlilan) kepada si mayyit itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mensifati Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan duduk bersemayam, menetap, bergerak, dan berpindah-randah maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Fathul Majid, karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cetakan Darul Salam, Riyadh, hlm 356. Kitab Fatawa Aqidah, karangan Ibn al-Utsaimin, hlm 742).
 5. Bukan semua individu yang mendakwa dan mendengungkan dia mengikut al-Quran dan as-Sunnah itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan orang yang mengikut mazhab-mazhab yang muktabar (seperti madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali), menghalalkan darah mereka serta menganggap taqlid kepada imam-imam mazhab itu adalah syirik maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab al-Din al-Khalish, karangan al-Qanuji, jilid 1 hlm 140 dikatakan: تقليد المذاهب من الشرك “Mengikut mazhab-mazhab yang muktabar adalah syirik”. Dengan ini, mereka telah mengkafirkan mayoritas umat Islam di seluruh dunia pada hari ini dan umat Islam sebelumya yang beramal dan bertaklid kepada mazhab-mazhab yang empat).
 6. Bukan semua individu yang membayar zakat Fitrah dengan mengeluarkan bahan makanan seperti beras itu Wahabi, tetapi siapa saja yang melarang atau mengharamkan perjalanan dengan tujuan untuk menziarahi maqam Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam itu maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Tahqiq Wal Idhoh Likathir Min Masail al-Haj Wa al-‘Umrah, hlm 88, 89, 90,dan 98).
 7. Bukan semua individu yang meninggalkan ucapan Sayyidina “سيدنا” ketika bersholawat kepada Nabi Muhammad Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan majelis Maulid Nabi dan mengkafirkan pelakunya maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Llihat: Kitab al-Tauhid, karangan Shaleh bin Fauzan, Riyadh, hlm 166 dan 120. Kitab Tahzir Min al-Bid’ah, karangan Ibn Baz, hlm 3, 4, 5 dan 5).
 8. Bukan semua individu yang tidak mengamalkan membaca Quran Surah Yasin (Yasinan) pada malam Jum’at adalah Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan bacaan al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia maka tidak diragukan lagi dia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Taujihaat Islamiyyah, karangan Muhammad Zainu, Riyadh. Hlm 137).
 9. Bukan semua individu yang meninggalkan doa dan dzikir setelah shalat itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan amalan bertabarruk dengan Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam dan menuduh orang yang melakukannya dengan syirik serta menghalalkan darah mereka maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Islamiyyah La Wahhabiyyah, karangan Nashir bin ‘Abdul Kareem Al-‘Aqal, hlm 87. Kitab Tahzir al-Sajid Min Ittikhaz al-Qubur Masajid, hlm 68-69).
 10. Bukan semua individu yang tidak melafadzkan niat (seperti niat shalat Usholli, niat Puasa Ramadhan, dll) itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala duduk atau bersemayam di atas ‘Arasy (langit) maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Majalah Haji, Edisi 9 jilid 11, 1415 Hijriyyah, Makkah 73-74).
 11. Bukan semua individu yang mengatakan bahwa pahala bacaan al-Quran (seperti hadiah Al-Fatihah) tidak sampai kepada si mayyit melainkan dengan cara berdoa itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengingkari kenabian Adam ‘Alaihis Salam maka tidak diragukan lagi ia dalah Wahabi. (Lihat: Kitab al-Iman bil Anbiya’ Jumlatan, karangan Abdullah bin Zaid, cerakan Maktabah Islami, Beirut. Kitab Syarah Thalathah al-Ushul, karangan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Dar al-Thurauyya Linnasyr, hlm 149).
 12. Bukan semua individu yang melarang pembangunan di atas kuburan yang diwakafkan itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan para Sufi dan menganggap pembunuhan terhadap golongan Sufi adalah suatu perkara yang wajib maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Majmu’ al-Mufid Min ‘Aqidah al-Tauhid, Maktabah Darul Fikr, Riyadh, hlm 102).
 13. Bukan semua individu yang mensifati Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan istiwa’ dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mentafsirkan istiwa’ yang warid di dalam al-Quran dengan makna duduk bersemayam (الجلوس) maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Nazarot Wa Ta’aqubat ‘Ala Ma Fi Kitab Al-Salafiyyah, karangan Shaleh bin Fauzan, Cetakan Darul Watan Riyadh, hlm 40).
 14. Bukan semua individu yang tidak menyebut sifat 20 di dalam kitab-kitab mereka dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan anggota badan maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Tanbihaat Fi Rod ‘Ala Man Taawwala al-Sifat, karangan Bin Baz, hlm 19).
 15. Bukan semua individu yang tidak mengusap tangan ke muka setelah berdoa dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan ucapan Shodaqollohul ‘Adzim (صدق الله العظيم) setelah selesai membaca al-Quran, maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Majalah Buhuth Islamiyyah, terbitan Riyasah Buhuth Al-‘Alamiyyah wa al- Ifta’, Edisi 45 tahun 1416 H, Riyadh, hlm 94. Kitab Taujihaat al-Islamiyyah, karangan Muhammad Zainu, hlm 81. Kitab al-Bahthu wa al-Istiqra’ Fi Bida’ al Qurra’, karangan Dr Muhammad Musa Nasr).

Melalui 15 perkara atau ciri yang telah disebutkan di atas maka kita sebagai pengikut ahlussunnah wal jama’ah dapat dengan mudah membedakan dengan pasti hakikat sebenarnya sipakah Wahabi, mana yang termasuk golongan Wahabi dan mana yang bukan Wahabi. Mungkin masih banyak lagi perkara atau ciri-ciri yang menandakan seseorang itu Wahabi atau bukan, bisa saja lebih dari 15 perkara di atas. Yang jelas, kelima belas ciri-ciri tersebut bisa dijadikan pedoman bagi kita untuk mendeteksi secara dini “kewahabian” dalam diri sendiri atau orang lain agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam firqah tersebut karena kadang kala seseorang itu sudah terpengaruh faham Wahabi tetapi tidak disadari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman, fitnah Syiah, fitnah Wahabi, fitnah Yahudi Nasrani, dan fitnah Dajjal.

Baca juga:

 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh Tentang Ajaran Wahabi Salafi di Bidang Aqidah dan Ibadah.
 2. Fatwa Majelis Ulama Malaysia Tentang Ajaran Wahabi Salafi.
 3. Fatwa Mufti Negeri Perak Terkait Aliran dan Dakwah Wahabi Salafi.
 4. Jawaban Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafidz Dalam Menyikapi Kelompok Wahabi Salafi.
Tulisan berjudul Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui terakhir diperbaharui pada Thursday 22 September 2016 oleh Pejuang Ahlussunnah di Ngaji Yuk! - Kajian Ceramah Islam Ahlussunnah wal Jamaah.


34 thoughts on “Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui

  1. Salam eleikum. Seorang muslim tak pantas berucap kotor spt anda. Jika ada hal yg membuat anda tak berkenan, maka sampaikanlah dgn bijak & ilmiah. Karena ucapan seseorang itu menentukan kadar kualitas dari kepribadiannya.

   Reply
 1. Maasya Allah, semoga Allah mengampuni dosa kami semuanya. Semoga pihak website/organisasi tertentu dapat mengklarifikasi dengan pihak salafiyyah agar tidak terjadi fitnah seperti ini, agar tidak saling mengkafirkan, agar tidak terjadi ikhtilaf. Tabayyun dahulu sebelum memvonis 🙂 Tabayyun, meneliti lebih dalam, lebih dalam lagi.
  #IslamBerjama’ahTapiTakSerumah .

  Reply
  1. wahhabi memang seperti tersebut diatas…dakwah ust wahhabi di indonesia selalu setengah2, banyak bukti di youtube… banyak yg salah dalam dakwah wahhabi, salah yang terlalu mendasar, seperti yg selalu di dakwahi oleh ust wahhabi yaitu semua bid’ah adalah sesat…hal ini salah besar, jika semua bid’ah sesat mengapa ustad wahhabi membagi 2 bid’ah, bid’ah duniawi (teknologi, dll ini boleh dan tidak sesat) dan bid’ah diniyah (berkenaan dengan ibadah)…padahal rasulullah tidak pernah membagi bid’ah menjadi 2. dan menyalahkan ulama ahlus sunah wal jamaah yg membagi bid’ah menjadi 2, yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah dhalalah. secara tidak langsung ust wahhabi mensesatkan para sahabat rasulullah ketika menyusun alqur’an, membuat shalat tarawih berjamaah dll, apakah sahabat nabi pantas disesatkan dan masuk neraka? tentu tidak. karena mereka masuk ke dalam orang2 yg dijamin surga…banyak yg tidak dilakukan oleh rasulullah tapi dilakukan oleh sahabat sebagai contohnya. …ikutilah 2 orang setelah ku(rasulullah) yaitu abu bakar dan umar…

   Lihat Alquran surat Asy Syura ayat 11…bertentangan dangan dakwah ust wahhabi (lihat di youtube) yg menyebut Allah punya anggota badan dan sifat seperti manusia….sangat berbahaya kan….

   dan banyak hal yg menyimpang dan tidak ditawil kan terlebih dahulu…contoh mengenai isbal, jenggot, kata sayyidina, semua musik itu haram…coba lihat di youtube…ust idrus ramli, ust luthfi basori, habib novel alyadrus, uat abdul somad, syech ali jaber dll….lihat penjelasan mereka…jangan mudah mengkafirkan, mensesatkan…karena sangat berbahaya bagi yg melakukannya…lebih kurangnya mohon maaf…mohon dikoreksi jika salah kata…

   Reply
 2. Saya senang belajar keislaman. Termasuk yang berbeda paham. Sebenarnya bagi seseorang yang baru belajar Islam akan banyak menemukan sumber, dai, buku, ceramah, dan sejenisnya dari kalangan wahabi… Pondasinya keilmuan mereka juga kuat.

  Di lain pihak, ketika mencoba belajar dari paham selain wahabi sangat sulit menemukannya. Hanya sedikit saja. Kalaupun ada biasanya banyak menyerang paham-paham lainnya. Seperti yang ada di situs ini.

  Ada baiknya memperbanyak upload kajian, sehingga kami yang baru belajar bisa membandingkan mana yang terbaik.

  Reply
  1. Setujuh…. dalil lawan dengan dalil, asal bantahanya engak ambigu. Kalau saya belajar dari salafi atau aswaja, banyak salah dan benarnya. Tapi siyah belum nemu yg lurus….

   Reply
 3. Astagfirullahal’adziim… Klw memang benar, berarti banyak pertumpahan darah dong disini krn kan darahnya dianggap halal (ciri2 no. 2, 3, 5, 9). Semoga umat Islam tdk termakan oleh situs fitnah seperti ini. *Bulan Ramadhan mau cari bacaan berbobot malah nemu yg beginian.

  Reply
 4. How about you ?
  Anda menjudge tetapi apakah anda sudah benar. Hati hati dalam meposting. Bila iti benar maka anda telah gibah, tetapi kalau itu salaj maka anda telah mefitnah.

  Reply
 5. Entah kenapa saya banyak membaca kata ‘mengkafirkan’ di artikel ini. Hihi… Ada beberapa poin yang saya juga turut andil melakukan, namun untuk ‘mengkafirkan’ suatu kaum, sama sekali sy tidak melakukannya. Hak setiap muslim untuk memilih mana yang dipercayainya, jadi apakah saya wahabi ? Hihi… Wallahu’alam

  Reply
 6. Penulis pada- http://nurulmakrifat.blogspot.com/2013/04/sekilas-ciri-ciri-salafi-wahabi.html?m=1
  ini ternyata belum membaca biografi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab.
  Baca tuh di-https://almanhaj.or.id/1780-pengertian-wahabi-dan-siapa-muhammad-bin-abdul-wahhab.html
  Beliau dilahirkan di kota ‘Uyainah, Nejed pada tahun 1115 H. Hafal Al-Qur’an sebelum berusia sepuluh tahun. Belajar kepada ayahandanya tentang fiqih Hambali, belajar hadits dan tafsir kepada para syaikh dari berbagai negeri, terutama di kota Madinah. Beliau memahami tauhid dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Perasaan beliau tersentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya Nejed dengan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi berupa kesyirikan, khurafat dan bid’ah. Demikian juga soal menyucikan dan mengkultuskan kubur, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.
  Ia mendengar banyak wanita di negerinya bertawassul dengan pohon kurma yang besar. Mereka berkata, “Wahai pohon kurma yang paling agung dan besar, aku menginginkan suami sebelum setahun ini.”
  Itu sekilas ttg biografi beliau, jadi beliau adalah ulama mujtadid yg ingin menghilangkan perbuatan syirik yg ada di negeri2 sekitarnya.
  Jadi anda kalau anda mau menulis ilmu Islam yg benar, bacalah dulu asal usul materinya, setelah anda sudah agak cukup bekalnya, barulah menulis membuat artikel. Jangan ikut2an menyebar fitnah spt para penjajah Inggris di India.
  Ayo mari kita belajar secara mendalam.

  Reply
 7. Maksud saya kalimat comment yg paling atas adalah penulis pada -http://www.elhooda.net/2015/10/inilah-15-ciri-ciri-pengikut-ajaran-firqah-wahabi-yang-perlu-anda-ketahui/#comment-253970.
  (ralat).

  Nah, kalau anda (penulis artikel tsb diatas) memang betul2 ustadz, ayo cantumkan nama anda sbg penulis yg gentle & bertanggung jawab dan siap berdiskusi / dialog dalilnya dgn pembaca,oke ?

  Reply
 8. Salam eleikum. Dari keilmuannya wahabi atau salafi itu memang terlihat menonjol, namun tanggapan mereka yg kerap menyudutkan para wali sangat rawan, krn di hadis qudsi menyebutkan bahwa Allah Swt akan memerangi / menghancurkan siapapun yg mengganggu para kekasihNya. Salafi ini spt tubuh tanpa jiwa. Karena banyak hal tak terjangkau oleh keilmuan manusia yg coba mreka padankan dengan referensi literatur awam. Sungguh, Islam yg matang adalah manifestasi dari intensitas empiris (kedalaman dari praktek / pengalaman) dalam beribadah.

  Reply
 9. Dasar situs penyebar fitnah…
  Ngakunya ahludsunnah..
  Tapi membebetksn fitnah….
  Antum cba blajar islsm lebih dalam ….
  Jadi tahu mana yg bnar…….dasar artikel fitnah….
  Ngaku ahlussunnah tapi memfitnah orang ysng menegakkan sunnah…

  Reply
 10. Setelah saya meneliti semua ajaran wahabi ternyata bukan ajaran baru tetapi sama seperti apa yang diajarkan oleh 4 imam mahzab. Bahkan mereka memuliakan ke 4 imam mahzab ahlusunnah. Merekapun juga mencintai ahlulbait rasulullah.

  Reply
  1. Erwian anda tidak meneliti anda hanya berbohong karena penelitian anda salah besar wahabi itu anti ahlulbait nabi muhammad. coba anda belajar lagi dan teliti lagi jgn asal ngomong.

   Reply
 11. Semakin lama semakin banyak paham wahabi d i Indonesia yang bermunculan.sehingga,ajaran para ulama semakin lama semakin hilang.oleh sebab itu,saya memberi apresiasi kepada blog ini untuk memudahkan kita membedakan yg mana wahabi atau tidak.

  Reply
 12. Banyaknya dakwah salaf dinegeri ini memang bertentangan dengan ulama tradisional yang masih menganut faham tradisi hindu budha yang di campuradukan dalam ajaran islam,dakwah salaf adalah memurnikan ajaran islam yang sbenarnya maka ancaman bagi dukun bersorban yang masih mengenal ilmu klenik sebagai metode mereka mencari makan walaupun itu tidak dibenarkan dalan Al-Quran dan Hadist.

  Reply
 13. Memang bener tuh wahabi yg bercelana cungkring kan? Klo dibiarkan psti indonesia bakal hancur! Bagaimana gak hancur coba semua budaya lokal diberangus dg 1kalimat: bid’ah/sesat. Pokoknya semua harus ke-arab2-an! Tp kok.uangnya msh rupiah gpake real makannya jg nasi gak korma Khotbah jg gak pake bhs arab ya?

  Reply
 14. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,,,

  Janganlah Kamu Menghina Orang Lain Sesama Muslim sebelum kamu mengintropeksi diri kamu,,, apakah kamu lebih baik dari orang yang kamu hina itu,,,

  INGAT saudaraku sesama muslim,, Rasulullah SAW Tidak Mengajarkan Kita Menghina Orang atau Kelompok Orang Lain Karena Itu Termasuk Perbuatan Tidak Terpuji dan Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling merangkul dan bersama sesama muslim,,

  Dari semua artikel yang saya baca di Website ini yang di kelolah oleh pihak atau organisasi …… dan Ustadz ……… kebanyakan artikel ini tidak mengajarkan ajaran ISLMA, MUSLIM dan Jauh dari sifat tauladan yang di ajarkan Rasulullah SAW.. Semua yang kamu sampaikan akan di pertanggung jawabkan kelak di AKHIRAT karena ada yang maha mengetahui dan maha melihat ALLAH SWT.

  Ingat Kesempurnaan Hanya Milik ALLAH SWT dan Kita manusia hanya orang biasa yang tidak luput dari dosa, lebih baik sampaikan yang semestinya harus di sampaikan yang menurut ajaran ISLAM dan Rasulullah SAW.

  #ISLAMITUINDAH dan jangan kau jadi islam jelek di mata orang lain (Non Muslim) akibat penyampaian.

  Wa alaikum Salam Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

  Reply
 15. Maaf klo wahabi itu seperti yand anda tuduhkan berarti Buya Hamka spt itu?Tuanku Imam Bonjol spt itu?Pangeran Dipenogoro spt itu?atau Bung Karno spt itu,Bung Karno adalah simpatisan Wahabi anda bisa lihat di kumpulan teks pidatonya di Buku di bawah bendera revolusi,dan cobalah anda pelajari sejarah perjuangan Indonesia yang berhubungan dengan kaum yg anda sebut wahabi utu di buku Buya Hamka perbendaharaan lama & antara khayal & fakta’Tuanku Rao’,,belajarlah bijak jangan sok bijak,,Wassalamu’alaikum..

  Reply
 16. Ngapain sibuk mencela sesama saudara seiman…
  Dari pada sibuk ngomongin firqah mending bahas ajaran Islam yg benar itu seperti apa sesuai Al quran dan hadist… Setelah itu kita semua intropeksi diri…apakah kita sudah sesuai dgn apa yang Allah dan Rosul inginkan..
  Jgn bela bela firqah membabi buta…kita ini sdh cukup orang Islam dan berpegang pada kitabullah…

  Reply
 17. emang dalam islam ada wahabi,atau syiah,sunni.. tidak ada kan
  llu kenapa kalian selallu mnyebutnya syiah,wahabi ini yg mmbuat orang lain berfikir agama islam berkelompok-kelompok,

  Reply

Post Comment