Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui

SHARE & LIKE:
 • 5.9K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •  
  5.9K
  Shares
Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui
Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui

Syiah dan Wahabi adalah dua firqah dalam Islam yang selalu bermusuhan. Sepanjang sejarah, keduanya tidak pernah akur, bagaikan air dan minyak, tidak pernah bisa bersatu. Satu sama lainnya saling mengkafirkan, bahkan hingga kini kedua belah pihak saling bernafsu untuk memerangi dan membunuh pihak lainnya. Lihat saja “Konflik Berdarah” di Iraq, Syria, dan Yaman saat ini, yang telah menjadi “Tragedi Kemanusiaan” yang sangat memilukan dan menyayat hati umat Islam mana pun yang mencintai Wihdah Islamiyyah.

Pengikut Syiah memandang Wahabi lebih berbahaya daripada Yahudi maupun Nashrani dan bahkan melabelinya dengan sebutan “Wahabi Takfiri” karena suka mengkafirkan padahal tidak semua Wahabi demikian. Sementara bagi pengikut Wahabi justru kelompok Syiah lah yang lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nashrani sehingga tidak segan-segan Wahabi mempropagandakan “Syiah Bukan Islam” padahal tidak semua Syiah demikian. Keduanya saling serang dan tuduh satu sama lain, sama-sama anti dialog dan anti toleransi antar madzhab Islam. Keduanya selalu menolak bahkan merusak semua upaya pemersatuan umat Islam sepanjang zaman. Tidak heran Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah dalam kitab “Tatsbiitul Fu-aad” juz 2 halaman 227 menyatakan keduanya bagaikan “Kotoran Unta yang dibelah dua.” (Lihat: Bahaya Propaganda Yel-Yel “Syiah Bukan Islam” dan “Wahabi Takfiri”).

Untuk itulah mengenal Syiah dan Wahabi adalah perkara penting agar tidak terjerumus dan ikut-ikutan firqah tersebut. Dalam kita mengenal Syiah itu jauh lebih mudah ketimbang mengenal Wahabi karena Syiah tidak mengaku-ngaku sebagai kelompok ahlussunnah wal jama’ah. Siapapun orangnya yang menghina Sahabat Nabi baik mengaku Syiah atau bukan maka ia termasuk golongan di luar ahlussunnah wal jama’ah. Lain halnya dengan Wahabi yang sering mengklaim dirinya sebagai kelompok ahlussunnah wal jama’ah sehingga seringkali sulit terdeteksi. Meski demikian, muslimin ahlussunnah masih dapat dengan mudah untuk mengenal mana Wahabi dan mana yang bukan Wahabi melalui 15 ciri-ciri yang akan disebutkan dibawah. Dan perlu diketahui biasanya pengikut Wahabi ini tidak hanya menganggap diri sebagai pengikut ahlussunnah wal jama’ah tetapi juga terkadang menyebut dirinya sendiri sebagai kelompok Muwahhidun, Penegak Tauhid, Pemurni Tauhid, Pemberantas TBC (Takhayul, Bid’ah dan Khurafat), Pengikut Salaf, Pengikut Manhaj Salaf, Salafi, dan lain sebagainya. (Lihat: Biografi Lengkap Pendiri Wahabi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab).

Mengingat pentingnya mengenal kelompok Wahabi maka di sini kami coba uraikan perkara-perkara atau ciri-ciri mengenai ajaran yang dianut Wahabi. Setidaknya ada 15 perkara atau ciri-ciri (atau bisa lebih) yang mana apabila terdapat pada diri seseorang maka tidak diragukan lagi sebagai pengikut Wahabi. Berikut ciri-cirinya: 1. Bukan semua individu yang meninggalkan bacaan Qunut itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan makhlukNya dan mensifatkanNya dengan anggota maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Tanbihat Fi Rad ‘Ala Man Tawwala al-Sifaat, Karangan Ibn Baz, terbitan Riasah ‘Ammah Lilifta’, Riyad, hlm 19).
 2. Bukan semua individu yang meninggalkan Shalat Sunnah Qabliyyah sebelum Jum’at itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan al-Asy’ariyyah dan al-Maturidiyyah serta menghalalkan darah mereka itu maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Min Masyahir al-Mujaddidin Fi Islam, terbitan Riasah ‘Ammah Lilifta’, Riyadh, hlm 32. Kitab Fathul Majid karangan Abdul Rahman, terbitan Maktabah Darul Salam Riyadh, hlm 353. Kitab Manhaj Asya’irah fil Aqidah, karangan Dr Safar al-Hawali, hlm 5, 16 dan 29. Kitab Lal-Maturidiyyah Wamauqifuhum Minal Asma’ Wa Sifaat, karangan Syamsul Salafi al-Afghani, 10,11 dan 44. Kitab al-Tauhid, terbitan tahun 1423 H, hlm 66-67, dimana ulama Wahabi Soleh Fauzan al Wahhabi berkata: فهؤلاء المشركون هم سلف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة “Maka golongan musyrik tersebut adalah salaf firqah al-Jahmiyyah, al-Muktazilah dan al-Asya’irah (Asy’ariyyah)”.
 3. Bukan semua individu yang tidak mengumandangkan adzan sebanyak 2 kali pada hari Jum’at itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan umat Islam yang bertawassul dengan Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam dan menghalalkan darah serta harta mereka maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab al-Tauhid karangan Shaleh Fauzan, hlm 70).
 4. Bukan semua individu yang meninggalkan majelis Tahlil (Tahlilan) kepada si mayyit itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mensifati Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan duduk bersemayam, menetap, bergerak, dan berpindah-randah maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Fathul Majid, karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cetakan Darul Salam, Riyadh, hlm 356. Kitab Fatawa Aqidah, karangan Ibn al-Utsaimin, hlm 742).
 5. Bukan semua individu yang mendakwa dan mendengungkan dia mengikut al-Quran dan as-Sunnah itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan orang yang mengikut mazhab-mazhab yang muktabar (seperti madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali), menghalalkan darah mereka serta menganggap taqlid kepada imam-imam mazhab itu adalah syirik maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab al-Din al-Khalish, karangan al-Qanuji, jilid 1 hlm 140 dikatakan: تقليد المذاهب من الشرك “Mengikut mazhab-mazhab yang muktabar adalah syirik”. Dengan ini, mereka telah mengkafirkan mayoritas umat Islam di seluruh dunia pada hari ini dan umat Islam sebelumya yang beramal dan bertaklid kepada mazhab-mazhab yang empat).
 6. Bukan semua individu yang membayar zakat Fitrah dengan mengeluarkan bahan makanan seperti beras itu Wahabi, tetapi siapa saja yang melarang atau mengharamkan perjalanan dengan tujuan untuk menziarahi maqam Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam itu maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Tahqiq Wal Idhoh Likathir Min Masail al-Haj Wa al-‘Umrah, hlm 88, 89, 90,dan 98).
 7. Bukan semua individu yang meninggalkan ucapan Sayyidina “سيدنا” ketika bersholawat kepada Nabi Muhammad Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan majelis Maulid Nabi dan mengkafirkan pelakunya maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Llihat: Kitab al-Tauhid, karangan Shaleh bin Fauzan, Riyadh, hlm 166 dan 120. Kitab Tahzir Min al-Bid’ah, karangan Ibn Baz, hlm 3, 4, 5 dan 5).
 8. Bukan semua individu yang tidak mengamalkan membaca Quran Surah Yasin (Yasinan) pada malam Jum’at adalah Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan bacaan al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia maka tidak diragukan lagi dia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Taujihaat Islamiyyah, karangan Muhammad Zainu, Riyadh. Hlm 137).
 9. Bukan semua individu yang meninggalkan doa dan dzikir setelah shalat itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan amalan bertabarruk dengan Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Alihi wa Shohbihi wa Sallam dan menuduh orang yang melakukannya dengan syirik serta menghalalkan darah mereka maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Islamiyyah La Wahhabiyyah, karangan Nashir bin ‘Abdul Kareem Al-‘Aqal, hlm 87. Kitab Tahzir al-Sajid Min Ittikhaz al-Qubur Masajid, hlm 68-69).
 10. Bukan semua individu yang tidak melafadzkan niat (seperti niat shalat Usholli, niat Puasa Ramadhan, dll) itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala duduk atau bersemayam di atas ‘Arasy (langit) maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Majalah Haji, Edisi 9 jilid 11, 1415 Hijriyyah, Makkah 73-74).
 11. Bukan semua individu yang mengatakan bahwa pahala bacaan al-Quran (seperti hadiah Al-Fatihah) tidak sampai kepada si mayyit melainkan dengan cara berdoa itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengingkari kenabian Adam ‘Alaihis Salam maka tidak diragukan lagi ia dalah Wahabi. (Lihat: Kitab al-Iman bil Anbiya’ Jumlatan, karangan Abdullah bin Zaid, cerakan Maktabah Islami, Beirut. Kitab Syarah Thalathah al-Ushul, karangan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Dar al-Thurauyya Linnasyr, hlm 149).
 12. Bukan semua individu yang melarang pembangunan di atas kuburan yang diwakafkan itu dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengkafirkan para Sufi dan menganggap pembunuhan terhadap golongan Sufi adalah suatu perkara yang wajib maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Majmu’ al-Mufid Min ‘Aqidah al-Tauhid, Maktabah Darul Fikr, Riyadh, hlm 102).
 13. Bukan semua individu yang mensifati Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan istiwa’ dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mentafsirkan istiwa’ yang warid di dalam al-Quran dengan makna duduk bersemayam (الجلوس) maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Nazarot Wa Ta’aqubat ‘Ala Ma Fi Kitab Al-Salafiyyah, karangan Shaleh bin Fauzan, Cetakan Darul Watan Riyadh, hlm 40).
 14. Bukan semua individu yang tidak menyebut sifat 20 di dalam kitab-kitab mereka dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan anggota badan maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Tanbihaat Fi Rod ‘Ala Man Taawwala al-Sifat, karangan Bin Baz, hlm 19).
 15. Bukan semua individu yang tidak mengusap tangan ke muka setelah berdoa dikira sebagai Wahabi, tetapi siapa saja yang mengharamkan ucapan Shodaqollohul ‘Adzim (صدق الله العظيم) setelah selesai membaca al-Quran, maka tidak diragukan lagi ia adalah Wahabi. (Lihat: Kitab Majalah Buhuth Islamiyyah, terbitan Riyasah Buhuth Al-‘Alamiyyah wa al- Ifta’, Edisi 45 tahun 1416 H, Riyadh, hlm 94. Kitab Taujihaat al-Islamiyyah, karangan Muhammad Zainu, hlm 81. Kitab al-Bahthu wa al-Istiqra’ Fi Bida’ al Qurra’, karangan Dr Muhammad Musa Nasr).

Melalui 15 perkara atau ciri yang telah disebutkan di atas maka kita sebagai pengikut ahlussunnah wal jama’ah dapat dengan mudah membedakan dengan pasti hakikat sebenarnya sipakah Wahabi, mana yang termasuk golongan Wahabi dan mana yang bukan Wahabi. Mungkin masih banyak lagi perkara atau ciri-ciri yang menandakan seseorang itu Wahabi atau bukan, bisa saja lebih dari 15 perkara di atas. Yang jelas, kelima belas ciri-ciri tersebut bisa dijadikan pedoman bagi kita untuk mendeteksi secara dini “kewahabian” dalam diri sendiri atau orang lain agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam firqah tersebut karena kadang kala seseorang itu sudah terpengaruh faham Wahabi tetapi tidak disadari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman, fitnah Syiah, fitnah Wahabi, fitnah Yahudi Nasrani, dan fitnah Dajjal.

Baca juga:

 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh Tentang Ajaran Wahabi Salafi di Bidang Aqidah dan Ibadah.
 2. Fatwa Majelis Ulama Malaysia Tentang Ajaran Wahabi Salafi.
 3. Fatwa Mufti Negeri Perak Terkait Aliran dan Dakwah Wahabi Salafi.
 4. Jawaban Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafidz Dalam Menyikapi Kelompok Wahabi Salafi.
Tulisan berjudul Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui terakhir diperbaharui pada Thursday 22 September 2016 oleh Pejuang Ahlussunnah di Ngaji Yuk! - Kajian Ceramah Islam Ahlussunnah wal Jamaah.


100 thoughts on “Inilah 15 Ciri-Ciri Pengikut Ajaran Firqah Wahabi yang Perlu Anda Ketahui

  1. Salam eleikum. Seorang muslim tak pantas berucap kotor spt anda. Jika ada hal yg membuat anda tak berkenan, maka sampaikanlah dgn bijak & ilmiah. Karena ucapan seseorang itu menentukan kadar kualitas dari kepribadiannya.

   Reply
 1. Maasya Allah, semoga Allah mengampuni dosa kami semuanya. Semoga pihak website/organisasi tertentu dapat mengklarifikasi dengan pihak salafiyyah agar tidak terjadi fitnah seperti ini, agar tidak saling mengkafirkan, agar tidak terjadi ikhtilaf. Tabayyun dahulu sebelum memvonis 🙂 Tabayyun, meneliti lebih dalam, lebih dalam lagi.
  #IslamBerjama’ahTapiTakSerumah .

  Reply
  1. wahhabi memang seperti tersebut diatas…dakwah ust wahhabi di indonesia selalu setengah2, banyak bukti di youtube… banyak yg salah dalam dakwah wahhabi, salah yang terlalu mendasar, seperti yg selalu di dakwahi oleh ust wahhabi yaitu semua bid’ah adalah sesat…hal ini salah besar, jika semua bid’ah sesat mengapa ustad wahhabi membagi 2 bid’ah, bid’ah duniawi (teknologi, dll ini boleh dan tidak sesat) dan bid’ah diniyah (berkenaan dengan ibadah)…padahal rasulullah tidak pernah membagi bid’ah menjadi 2. dan menyalahkan ulama ahlus sunah wal jamaah yg membagi bid’ah menjadi 2, yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah dhalalah. secara tidak langsung ust wahhabi mensesatkan para sahabat rasulullah ketika menyusun alqur’an, membuat shalat tarawih berjamaah dll, apakah sahabat nabi pantas disesatkan dan masuk neraka? tentu tidak. karena mereka masuk ke dalam orang2 yg dijamin surga…banyak yg tidak dilakukan oleh rasulullah tapi dilakukan oleh sahabat sebagai contohnya. …ikutilah 2 orang setelah ku(rasulullah) yaitu abu bakar dan umar…

   Lihat Alquran surat Asy Syura ayat 11…bertentangan dangan dakwah ust wahhabi (lihat di youtube) yg menyebut Allah punya anggota badan dan sifat seperti manusia….sangat berbahaya kan….

   dan banyak hal yg menyimpang dan tidak ditawil kan terlebih dahulu…contoh mengenai isbal, jenggot, kata sayyidina, semua musik itu haram…coba lihat di youtube…ust idrus ramli, ust luthfi basori, habib novel alyadrus, uat abdul somad, syech ali jaber dll….lihat penjelasan mereka…jangan mudah mengkafirkan, mensesatkan…karena sangat berbahaya bagi yg melakukannya…lebih kurangnya mohon maaf…mohon dikoreksi jika salah kata…

   Reply
   1. Jangan mau termakan ideologi kafir syi’ah tentang kesesatan wahabi,yang dipaparkan diatas itu semuanya fitnah yang syi’ah tuduhkan untuk wahabu supaya wahabi dianggap sesat dan telah kufur,padahal syi’ah lah yang kufur,tabayyun dulu kepada para ulama salaf,jangan asal nulis aja tanpa ada kompromi dan tabayyun nya,ntar yang ada malah jadi dosa besar karena nyebarin fitnah kesesatan,lagian yang seharusnya diwaspadai itu bukan wahabi,tapi syi’ah,karena mereka kaum syi’ah tidak akan segan2 membunuh kaum sunni kalau kaum sunni tidak mengikuti mereka,saya penganut faham salafi wahabi,dan saya sangat cinta dengan faham itu karena ke istiqomahan faham2 nya dalam menjalankan,mengajarkan,dan meyebar luaskan ajaran sunnah Rasulullah.

    Reply
    1. apakah pantas orangtua nabi disebut kafir?mana haditsnya?bemar memang ada hadits shohih orangtua nabi dineraka, tapi diliat juga para perawinya, mrmahami hadits ahohih itu ada caranya mas, tidak sama seperti membaca saja, dan juga apakah pantas Allah disebut memiliki tangan?pantas kah darah sesama muslim disenut halal?ini bukan soal tuduhan syiah lagi, tapi mereka yg ngaku ustadz paling nyunnah berdakwah seperti itu, mengkafirkan orangtua nabi lah, menghalalka. darah umat muslim lah, Allah punya tangan lah, mengirim alfatihah bidah, maulid bidah, tapi anehnya maulid negri arab mereka ikut dan membolehkan, jadi antum seharusnya belajar jangan hanya membaca, banyam ulama ahlussunnahwaljamaah yang mewaspadai wahabi ini, antum tau tidak, bahkan ust yang wahabi saja tidak mengakui adanya salafi dan wahabi, jadi antum jangan berpanduan dari satu ustadz satu buku, atau satu pemahaman saja.

     Reply
  2. Gampang banget yaah anda bilang ini fitnah? Jangan2 sudah terpapar virus wahhabi juga…. Semua yang tidak sependapat dgn ajaran wahhabi dituduh tukang fitnah….

   Reply
 2. Saya senang belajar keislaman. Termasuk yang berbeda paham. Sebenarnya bagi seseorang yang baru belajar Islam akan banyak menemukan sumber, dai, buku, ceramah, dan sejenisnya dari kalangan wahabi… Pondasinya keilmuan mereka juga kuat.

  Di lain pihak, ketika mencoba belajar dari paham selain wahabi sangat sulit menemukannya. Hanya sedikit saja. Kalaupun ada biasanya banyak menyerang paham-paham lainnya. Seperti yang ada di situs ini.

  Ada baiknya memperbanyak upload kajian, sehingga kami yang baru belajar bisa membandingkan mana yang terbaik.

  Reply
  1. Setujuh…. dalil lawan dengan dalil, asal bantahanya engak ambigu. Kalau saya belajar dari salafi atau aswaja, banyak salah dan benarnya. Tapi siyah belum nemu yg lurus….

   Reply
   1. Buya Yahya, habib habib Indonesia dan Malaysia beserta orang-orang yang mendirikan situs inilah yang bertentangan dengan ahlul bait di Mekkah dan Madinah yang berdiam diri yang notabene tidak ada satupun dari mereka yang memproklamirkan apalagi membangga-banggakan diri mereka sebagai ahlul bait dengan melabeli nama mereka sebagai habib atau habaib seperti kebanyakan di tanah Asia ini. Alih-alih mereka (pendiri situs, dan kelompok aswaja beserta habib habaib dan juga Buya Yahya) malahan membenci Ulama-ulama, pemerintah dan ahlul bait Quraisy yang asli di Tanah Arab Saudi Mekkah dan Madinah.

    Dan mereka semua merasa lebih baik serta lebih pahami bahasa arab dan Al-Qur’an lebih baik daripada Ulama-ulama, pemerintah dan ahlul bait Quraisy yang asli di Tanah Arab Saudi Mekkah dan Madinah.

    Na’udzbillah minzaligh…
    Subhanallah… Betapa sombongnya!!!

    Tabayyun… Tabayyun… Tabayyun !!!

    Amru bin Ash berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Quraisy adalah pemimpin manusia hingga hari kiamat.”
    (HR Ahmad)

    Jabir bin Samurah As Suwa’i berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Urusan ini (khilafah) akan selalu tetap hingga berlalu dua belas pemimpin.” kemudian beliau berbicara pelan hingga aku tidak paham, maka aku tanyakan kepada bapakku tentang apa yang beliau katakan, bapakku lantas menjawab, “Semuanya (pemimpin) dari Quraisy.”
    (HR Ahmad)

    dari Utbah bin Abdu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Khilafah berada di tangan Quraisy, hukum akan dipengang oleh orang-orang Anshar, dakwah berada di negeri Habasyah dan Hijrah nantinya akan senantiasa ada dalam tubuh kaum muslimin dan Muhajirin.”
    (HR Ahmad)

    Reply
 3. Astagfirullahal’adziim… Klw memang benar, berarti banyak pertumpahan darah dong disini krn kan darahnya dianggap halal (ciri2 no. 2, 3, 5, 9). Semoga umat Islam tdk termakan oleh situs fitnah seperti ini. *Bulan Ramadhan mau cari bacaan berbobot malah nemu yg beginian.

  Reply
 4. How about you ?
  Anda menjudge tetapi apakah anda sudah benar. Hati hati dalam meposting. Bila iti benar maka anda telah gibah, tetapi kalau itu salaj maka anda telah mefitnah.

  Reply
 5. Entah kenapa saya banyak membaca kata ‘mengkafirkan’ di artikel ini. Hihi… Ada beberapa poin yang saya juga turut andil melakukan, namun untuk ‘mengkafirkan’ suatu kaum, sama sekali sy tidak melakukannya. Hak setiap muslim untuk memilih mana yang dipercayainya, jadi apakah saya wahabi ? Hihi… Wallahu’alam

  Reply
 6. Penulis pada- http://nurulmakrifat.blogspot.com/2013/04/sekilas-ciri-ciri-salafi-wahabi.html?m=1
  ini ternyata belum membaca biografi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab.
  Baca tuh di-https://almanhaj.or.id/1780-pengertian-wahabi-dan-siapa-muhammad-bin-abdul-wahhab.html
  Beliau dilahirkan di kota ‘Uyainah, Nejed pada tahun 1115 H. Hafal Al-Qur’an sebelum berusia sepuluh tahun. Belajar kepada ayahandanya tentang fiqih Hambali, belajar hadits dan tafsir kepada para syaikh dari berbagai negeri, terutama di kota Madinah. Beliau memahami tauhid dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Perasaan beliau tersentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya Nejed dengan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi berupa kesyirikan, khurafat dan bid’ah. Demikian juga soal menyucikan dan mengkultuskan kubur, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.
  Ia mendengar banyak wanita di negerinya bertawassul dengan pohon kurma yang besar. Mereka berkata, “Wahai pohon kurma yang paling agung dan besar, aku menginginkan suami sebelum setahun ini.”
  Itu sekilas ttg biografi beliau, jadi beliau adalah ulama mujtadid yg ingin menghilangkan perbuatan syirik yg ada di negeri2 sekitarnya.
  Jadi anda kalau anda mau menulis ilmu Islam yg benar, bacalah dulu asal usul materinya, setelah anda sudah agak cukup bekalnya, barulah menulis membuat artikel. Jangan ikut2an menyebar fitnah spt para penjajah Inggris di India.
  Ayo mari kita belajar secara mendalam.

  Reply
  1. Situs almanhaj.or.id itu punya wahhabi, jelas isinya membela habis2an syeikh muhammad bin abdil wahhab pendiri sekte wahhabi…. Coba segarkan pikiran anda dgn referensi lain deh

   Reply
 7. Maksud saya kalimat comment yg paling atas adalah penulis pada -http://www.elhooda.net/2015/10/inilah-15-ciri-ciri-pengikut-ajaran-firqah-wahabi-yang-perlu-anda-ketahui/#comment-253970.
  (ralat).

  Nah, kalau anda (penulis artikel tsb diatas) memang betul2 ustadz, ayo cantumkan nama anda sbg penulis yg gentle & bertanggung jawab dan siap berdiskusi / dialog dalilnya dgn pembaca,oke ?

  Reply
 8. Salam eleikum. Dari keilmuannya wahabi atau salafi itu memang terlihat menonjol, namun tanggapan mereka yg kerap menyudutkan para wali sangat rawan, krn di hadis qudsi menyebutkan bahwa Allah Swt akan memerangi / menghancurkan siapapun yg mengganggu para kekasihNya. Salafi ini spt tubuh tanpa jiwa. Karena banyak hal tak terjangkau oleh keilmuan manusia yg coba mreka padankan dengan referensi literatur awam. Sungguh, Islam yg matang adalah manifestasi dari intensitas empiris (kedalaman dari praktek / pengalaman) dalam beribadah.

  Reply
  1. Maksudnya mungkin bukan menyudutkan para wali tapi bsnyak muslim yang terlalu mengkultuskan para wali dengan berlebihan sehingga banyak menimbulkan hal hal yg bertentangan dengan islam,contohnya khurapat, jimat,isim,kesaktian,karomah,jiarah kubur para wali dsb.yang bisa menimbulkan syirik.

   Reply
  2. Abdul Raham: Di Makkah dan Madinah kan sarangnya wahabi, kenapa sampai sekarang masih aman2 saja. Kenapa ulama wahabi disana tidak dihabiskan oleh Allah???? krn telah mengganggu para kekasihnya. hayoo jawab????

   Reply
 9. Dasar situs penyebar fitnah…
  Ngakunya ahludsunnah..
  Tapi membebetksn fitnah….
  Antum cba blajar islsm lebih dalam ….
  Jadi tahu mana yg bnar…….dasar artikel fitnah….
  Ngaku ahlussunnah tapi memfitnah orang ysng menegakkan sunnah…

  Reply
  1. Kalau gak ngerti dasar ilmu agama, jangan nyampah sembarangan…. Dalam aturan agama, yang menuduh fitnah wajib datangkan bukti…. Saya liat, kok malah anda yang jadi tukang fitnahnya….

   Reply
 10. Setelah saya meneliti semua ajaran wahabi ternyata bukan ajaran baru tetapi sama seperti apa yang diajarkan oleh 4 imam mahzab. Bahkan mereka memuliakan ke 4 imam mahzab ahlusunnah. Merekapun juga mencintai ahlulbait rasulullah.

  Reply
  1. Erwian anda tidak meneliti anda hanya berbohong karena penelitian anda salah besar wahabi itu anti ahlulbait nabi muhammad. coba anda belajar lagi dan teliti lagi jgn asal ngomong.

   Reply
 11. Semakin lama semakin banyak paham wahabi d i Indonesia yang bermunculan.sehingga,ajaran para ulama semakin lama semakin hilang.oleh sebab itu,saya memberi apresiasi kepada blog ini untuk memudahkan kita membedakan yg mana wahabi atau tidak.

  Reply
 12. Banyaknya dakwah salaf dinegeri ini memang bertentangan dengan ulama tradisional yang masih menganut faham tradisi hindu budha yang di campuradukan dalam ajaran islam,dakwah salaf adalah memurnikan ajaran islam yang sbenarnya maka ancaman bagi dukun bersorban yang masih mengenal ilmu klenik sebagai metode mereka mencari makan walaupun itu tidak dibenarkan dalan Al-Quran dan Hadist.

  Reply
  1. Bagoez ini tukang fitnah yaah, coba buktikan semua tuduhan keji antum kpd ulama yg antum sebut tradisional itu…. Kalau gak bisa hadirkan bukti, berarti antum udah fitnah ulama….

   Reply
 13. Memang bener tuh wahabi yg bercelana cungkring kan? Klo dibiarkan psti indonesia bakal hancur! Bagaimana gak hancur coba semua budaya lokal diberangus dg 1kalimat: bid’ah/sesat. Pokoknya semua harus ke-arab2-an! Tp kok.uangnya msh rupiah gpake real makannya jg nasi gak korma Khotbah jg gak pake bhs arab ya?

  Reply
 14. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,,,

  Janganlah Kamu Menghina Orang Lain Sesama Muslim sebelum kamu mengintropeksi diri kamu,,, apakah kamu lebih baik dari orang yang kamu hina itu,,,

  INGAT saudaraku sesama muslim,, Rasulullah SAW Tidak Mengajarkan Kita Menghina Orang atau Kelompok Orang Lain Karena Itu Termasuk Perbuatan Tidak Terpuji dan Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling merangkul dan bersama sesama muslim,,

  Dari semua artikel yang saya baca di Website ini yang di kelolah oleh pihak atau organisasi …… dan Ustadz ……… kebanyakan artikel ini tidak mengajarkan ajaran ISLMA, MUSLIM dan Jauh dari sifat tauladan yang di ajarkan Rasulullah SAW.. Semua yang kamu sampaikan akan di pertanggung jawabkan kelak di AKHIRAT karena ada yang maha mengetahui dan maha melihat ALLAH SWT.

  Ingat Kesempurnaan Hanya Milik ALLAH SWT dan Kita manusia hanya orang biasa yang tidak luput dari dosa, lebih baik sampaikan yang semestinya harus di sampaikan yang menurut ajaran ISLAM dan Rasulullah SAW.

  #ISLAMITUINDAH dan jangan kau jadi islam jelek di mata orang lain (Non Muslim) akibat penyampaian.

  Wa alaikum Salam Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

  Reply
 15. Maaf klo wahabi itu seperti yand anda tuduhkan berarti Buya Hamka spt itu?Tuanku Imam Bonjol spt itu?Pangeran Dipenogoro spt itu?atau Bung Karno spt itu,Bung Karno adalah simpatisan Wahabi anda bisa lihat di kumpulan teks pidatonya di Buku di bawah bendera revolusi,dan cobalah anda pelajari sejarah perjuangan Indonesia yang berhubungan dengan kaum yg anda sebut wahabi utu di buku Buya Hamka perbendaharaan lama & antara khayal & fakta’Tuanku Rao’,,belajarlah bijak jangan sok bijak,,Wassalamu’alaikum..

  Reply
 16. Ngapain sibuk mencela sesama saudara seiman…
  Dari pada sibuk ngomongin firqah mending bahas ajaran Islam yg benar itu seperti apa sesuai Al quran dan hadist… Setelah itu kita semua intropeksi diri…apakah kita sudah sesuai dgn apa yang Allah dan Rosul inginkan..
  Jgn bela bela firqah membabi buta…kita ini sdh cukup orang Islam dan berpegang pada kitabullah…

  Reply
 17. emang dalam islam ada wahabi,atau syiah,sunni.. tidak ada kan
  llu kenapa kalian selallu mnyebutnya syiah,wahabi ini yg mmbuat orang lain berfikir agama islam berkelompok-kelompok,

  Reply
 18. lucu ngebaca nya, tidak ada tabayun nya sama sekali,pemahaman seorang muslim yang sangat dangkal,justru tulisan seperti inilah yang akan membuat orang berpecah belah,bicara tanpa dasar tidak berpedoman pada Al-Qur’an dan sunnah nabi, semoga Alloh swt memberikan hidayah pada si penulis artikel ini…amiin ya Rabb.

  Reply
 19. Ma’af orang membuat artikel ini belum banyak tahu sejarah,dia hanya takliq buta saja,apakah ngak kenal dengan pahlawan2 kita, kayak imam bonjol dan kawan2nya,itu semua adalah anak murid langsung syekh muhammad bin abdul wahab

  Reply
 20. Assalamu’alaikum wa Rahmatullah
  Cobalah berdoa sehabis shalat, “Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat” (Q.S Al-Fatihah 6-7)
  di tengah kebingungan perkara seperti itu sya mengamalkan doa itu dan alhamdulillah Allah telah meneguhkan hatiku, bertambah yakin “Rabbunallah”, beraqidah asya’riyah, makin memperdalam fiqh muhammad bin idris as-syafii rohimahullah, dan tassawuf sebagai penyeimbang fiqh.
  Begitu dahsyatnya ummul qura di perdalam dan sangat luas maknanya.
  Itulah pengalamanku ditengah2 zaman fitnah, hanya kepada Allah lah kita meminta petunjuk jalan yang lurus, ingat hidayah itu tidak datang dengan sendirinya tpi hidayah itu dicari.
  RABBUNALLAH & ISTIQOMAH
  wassalamua’laikum warahmatullah

  Reply
 21. Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

  Menurut saya. Kita dilahirkan dari keluarga apa dan salah satu kewajiban orag tua memberikan pendidikan agama dan kita sendiri harus menuntut ilmu agama apa yang mayoritas di lingkungan tersebut dengan tujuan apabila ada pemahaman yang salah sebelumnya maka dia bisa meluruskan dan memperkuat pemahaman yang sudah ada. Kemudian ilmu yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk beribadah dan meningkatkan ibadahnya untuk menuju kepada Allah. Kemudian apabila dia menjadi Guru/ustadz hendaknya dia memberi bimbingan kepada jamaahnya untuk meningkatkan kualitas iman jamaahnya tidak membicarakan masalah Furuiyah. Demikian tanggapan dari saya dan silakan dikoreksi. Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

  Reply
 22. Pada àkhirnya seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya pemikir pemikir muda islam,aku berharaf semoga islam indonesia terus dibersihkan oleh Allah dari hal hal yang sudah sekian lama banyak merusak akidah islam,kita bisa lihat dengan terus dipertahsnkan dan dibelanya islam trsdisional indonesia akan tetap dalam kesesatan thakayul,kurafat yang jelas jelas telah menumbuhkan islam yang lemah,banyak orang infonesia yang mengaku islam tapi tidak melaksanakan sholat,lebih pecaya orang pintar / dukun dsb.semoga islam indonesia menjadi murni sesuai dengan sunah dan quran melalui pemikir pemikir islam generasi baru.

  Reply
 23. ahlulbait yg seperti apa? klo yg mengagungkan karbala,mengagungkan ali bin abutolib ya jelas gk suka,yahudi itu umat yg paling pintar,nasrani sudah jadi korban pembelokan keyakinan dngn berbagai cara hingga di akuilah Isa a.s. sbagai salah satu dri tuhan,apakah yahudi bisa membelok kan islam juga dngn 1001 caranya? selama umat muslim msih bepegang pada sunah,hadits dan Al-quran

  Reply
 24. Kasian sekali umat yg ngaku muslim ,,, tapi ngak bisa memenuhi hatinya dg kasih dan sayang , lebih baik diam ,,, yg maha tahu ke imanan hamba dan ke benaran keikhlasan seorang hamba hanya Alloh ,,, kemurnian syariat dan fikih hanya jadi kesombongan dan saling klaim itu ngak penting ,,, dimana keteladan kita pada nabiyulloh Muhammad saw ,,, lihatlah dirimu dan berkaca ,,,

  Reply
 25. SYARIF AHMAD SAKINAH ALQADRI · Edit

  hati² 15 ciri² diatas jatuhnya fitnah karena rujukan kitab² dipaksa untuk sesuai dg syahwat dan syubhat penulis.

  jangan asal nyebut wahabi tapi tdk tau yg mana wahabi dan mana salafi. dan 15 perumpamaan diatas notabene memojokkan salafusshalih. baca QS.Al-ahzab:100

  orang berilmu belum tentu ada hidayah baginya, dan cukuplah Alqur-an dan sunnah sebagai wasilah menggapai hidayah.
  “jika ada fatwa yg tidak sejalan dengan Alqur-an dan salafusshalih maka kencingilah ia, atau lemparkan ke tembok”

  JANGAN CAMPUR ADUKKAN YANG HAQ DENGAN YANG BATHIL!
  JANGAN ANGKAT BICARA JIKA DIRIMU PENUH DENGAN SYAHWAT DAN SYUBHAT!
  BERBICARALAH SEPERTI مُحَمَّدْﷺ YANG MANA TIADA UCAPAN YANG KELUAR DARI LISANNYA MELAINKAN ALQUR-AN!
  MOHONLAH HIDAYAH DAN TAUFIQ DARI اَللّٰهُﷻ AGAR HATIMU LEMBUT DAN MUDAH MEMAHAMI KALIMAT اَللّٰهُﷻ DAN MENGIKUTI HIDAYAH مُحَمَّدْﷺ

  Reply
 26. ada 4 golongan yang hobi teriak wahabi…. wahabi….,
  1. Syiah,
  2. Munafikun,
  3. Kafirun,
  4. orang Islam yang dangkal ilmu,

  semoga yang nomor 4 diberi hidayah dan sadar, agar bisa melihat kemurnian agama islam

  Reply
 27. Tujuan si penulis ane yakin untuk memecah belah umat islam,hati hati kawan (penulis) lebih baik pelajari kitab kitab ulama secara mendalam baru buat artikel

  Reply
 28. Sebagai muslim kita harus berpedoman pada Kitabullah dan Sunnah Rasul (HR. Bukhari & Muslim) jgn berpedoman pada Kyai.
  Dan saya lihat uraian di atas hanya berdasarkan literatur yg tdk jelas. Coba berikan literatur yg jelas dari Al Qur’an & Hadist bukan dari kitab Syafi’i, Maliki, Hambali dan Hanafi, apalagi kitab karangan dari Kyai yg sok pinter…!!

  Reply
 29. yg nulis koplak,kl yg nulis di bilang keturunan monyet mau apa tidak??
  Sama juga org yg kau anggap wahabi pst tdk mau.krn mereka memurnikn tauhid.manusia di ciptakan utk ibadah,bkn kafir-kafiran macem kau ini.
  Bego amat sih lu!!
  Kl kubilang bego kau pun pst gak mau.knp kau mudah kafir-kafirkan orang,hai bangkai berjalan?

  Reply
 30. makanya kalo beribadah jangan ngikuti arus tapi pelajari ilmunya dan tata cara ibadah yang bener bukan kata ustadz, kyai atau syeikh sekalipun..!
  kalo mau pinter belajar agama yang benar brow,,jangan ngikut aja, emang mau ente di ajak terjun ke lobang atau jurang kalo cara ibdaha ente ngikuuuuuuutt…hehehe,

  Reply
 31. Mengenai isbal, bukannya memang tegas ya dalam hadist nabi? Dan berjenggot juga sunnah? Perkara mengharamkan musik kalau memang Nabi sendiri yang bilang kalau ‘ akan ada diantara umatku yang menghalalkan khamr, sutera, dan alat musik ‘ gimana dong? Kalopun admin bilang ngga semua musik dibilang haram, musik islami boleh gitu? Kalo memang boleh, akan ada dong nanti zina islami dsb? Dan maulid pun bukannya memang ngga pernah ada dizaman Nabi? Dan ngga dilakuin sama para sahabat dan para tabiat tabiin? Dan malahan rata2 yang dilakuin sama para ‘wahabi’ yang ente fikirkan min, malah ke arah kemurnian sunnah Rasul. Tentang pertumpahan darah, kalo memang benar udah banjir nih Indonesia sama darah ahlul bid’ah min. Di Indonesia ini rata2 agama yang ngikutin budaya/tradisi bukan tradisi yang ngikutin budaya. Banyak hal2 baru yang ngga pernah sama sekali Nabi lakuin dizamannya. Kemurnian islam yang mengikutin sunnah udah jarang ditemuin di Indonesia. Admin kalo ngga tau apapun tentang Wahabi, lebih baik benahin diri sendiri dulu min jangan langsung mengjudge orang2 yang ingin memurnikan sunnah.

  Reply
 32. ass wrwb ! sudah kita jangan saling menyalahkan antara sesama muslim yang lebih baik perbaikilah diri kita masing masing kalau sudah menyangkut soal keyakinan agaknya sulut, kalau mau meluruskan berikan penjelasan dengan santun ,dengan bijaksana sehingga orang akan merasa kagum jangan sekali kali menghina, ingat……..! Qur’an melarang keras menghina sesama muslim hatta orang nonmuslim sekalipun dilarang kita menghina,kecuali ada sebab sebab tertentu setelah itu berikan penjelasan dengan didasari oleh Qur’an dan hadis tentunya dengan hadis yang shoheh itupun kalau mereka mau kalau seandainya mereka tidak mau udah jangan kita menghina itu hak mereka , apakah Allah mengharuskan kita ummat manusia untuk beriman semua ……? tidakan, itu tergantung pribadinya masing masing.untuk sukses dunia akhirat itu Allah tidak menghendaki semuanya , hatta seorangpun Allah tidak keberatan , Allah tidak menentukan Jumlah tetapi yang diutamakan oleh Allah adalah kualitas ,Nilai ,Mutu dari seorang MUslim.Jumlah besar tidak artinya Kalau dalamnya keropos,banyak penghianat, banyak yang munafiq lebih baik sedikit tapi puna nilai,berqualitas, semoga saran ini ada manfaatnya mohon maaf ada bila dad kata yang salah

  Reply
 33. Maaf saya LURUSKAN semua disini, jadi begini..islam itu SATU, Jangan lah kalian mencela, ini celana cingkrang, ini, yasinan bidah, TIDAK BOLEH SEMUA GITU! ingat, Kala yang disebut wahabi itu hanya satu, suka mengkafirkan, membidahkan, dan memvonis sesat sesamu ISLAM, diluar itu bukan wahabi. jenggot, itu sunnah, celana cingkrang di atas mata kaki yaa.. bukan setengah betis, JIDAD bukan hitam, tp bersih..krn Nabi pun JIDAD nya gak ITEM. Sopan, ramah lembut, sesama ISLAM, dan Non Islam, hargai Sesama MANUSIA. Sapa balas sapa, Salam balas salam..MASJID SEMUA SAMA!, IMAM SOLAT PUN SAMA! JANGAN DI BEDA2 KAN, INI MASJID INI, ITU MASJID ITU, INI IMAM INI, INI IMAM ITU, TOLOL KALIAN JIKA MEMBEDA2KAN, BERARTI KALIAN TAK LEBIH TAK BUKA KAUM TAKFIRI!

  ITU LAH SALAM SAYA…SEMOGA ISLAM BERSATU, JAUHI SEGALA YANG DATANG DARI NEJD! KRN NABI PUN BERPESAN FITNAH DAHSYAT TIMBUL DARI NEJD!

  Reply
 34. Màaf saya sedih baca posting ini, kàlau memang salah faham atau fahamnya salah hormati saja. Fakta islam terpecah 73 golongan, masing2 mengaku benar klu mengaku salah mana ada pengikutnya.
  Aswaja salafi ngajak berislam tanpa neko2 nggak mau ambil resiko kreasi ya kita apresiasi aja g perlu dimusuhi siapa tahu di hadapan Alloh mereka benar,
  Jika panggilan wahabi itu buruk janganlah dipanggil spt itu, mereka memperkenal nama Salafi sebut saja nama itu
  Mari kita jadikan perbedaan itu rahmat,
  Mari kita berdakwa dg hikmah dan bijaksana

  Reply
 35. Saya sering lihat video para Ustadz yang dituduh Wahabi, ternyata ga ada satupun Kriteria yang masuk ke dalam Ustadz” tersebut. Berarti ajaran Ustadz” tersebut masih bisa dikategorikan benar.

  Reply
 36. Wahaby menurut pnulis ini maksudnya wahaby yg dinisbatkan kpada siapa. Muhammad bin abdul wahhab atau kpada abdul wahhab bin rustum.
  isi tulisan ini sungguh brbahaya untuk orang awam seperti saya.

  Reply
 37. Semangat terus pa admint nulis artikelnya…saya setuju 100% isi artikelnya…jangan dengerin yg komen yang tdk berbobot dlm ilmu islam itu…krna mereka korban wahabi.

  Reply
 38. Astaghfirullah aladziim…semoga dengan ucapan kalimat ini kita semua yg mengaku hamba Allah dan pengikut Rasulallah tersadar akan ucapan dan perbuatan kita yang saling menghujat mencaci dan menyatakan fitnah pd saudara saudara kita yg masih dalam satu keimanan, cukuplah fitnah itu datang dr luar tanpa ada yg menambahkan dr dalam, pada hakikatnya kita semua ingin berjalan dalam satu kebenaran tp jangan kita abaikan bahwa kita adalah manusia biasa yg selalu dibayangi oleh kehilafan, apakah kita tidak lebih baik membenahi diri kita sendiri sebelum kita membenahi orang lain dengan nasihat2 yg kita yakini sebagai dakwah, ma,af maksud saya bukan untuk satu golongan atau kelompok tp untuk kita semua baik yg dituduh maupun yg menuduh faham faham tertentu. Sy hanya dpt berharap dalam do,a agar senantiasa kita sebagai umat Rosulallah selalu beristiqomah didalam ajaran2nya, benar dan benarnya kita serahkan pd hakim yg seadil adilnya yaitu Allah SWT, karna Allah yg berhak menentukan kebenaran dan kesalahan hambanya, semoga kita diberi hidayah agar tidak sia sia ibadah kita hanya karna perbedaan pendapat…aamiin ya Robbalallamiin…syukron katsiron

  Reply
 39. Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh.
  Mungkin benang merahnya adalah alquran sbg kitab suci islam pedoman tertinggi yg dijamin kebenarannya surat almaidah ayat 3..
  Surat almaidah ayat 3 menegaskan bahwa islam itu sudah sempurna menurut allah swt sesuai contoh dari rasululullah tdk lebih dan tidak kurang.
  Rasulullah memberi contoh contoh tidaklah sembarangan melainkan berdasarkan wahyu allah swt.
  Kelakuan para sahabat ketika rasulullah msh hidup sebelum turun surat almaidah ayat 3 banyak tidak sesuai contoh rasulullah.
  Ada yg diridhoi oleh rasulullah dan ada pula yg ditegur oleh rasulullah dan tidak multi tafsir karena ijin ridho atau teguran dari rasululfirmannya
  para sahabatnya pasti baik dan benar.
  Tapi setelah rasulullah wafat terjadinya perbedaan prilaku ibadah menjadi multi tafsir perdebatan panjang karena mungkin melupakan surat al maidah ayat 3.
  Surat almaidah ayat 3 menegaskan bahwa islam itu sdh sempurna wjibnya sunahnya makruhnya haramnya mubahnya dan halalnya.. Kesempurnaan itu ditegaskan oleh allah swt. Yg mengurangi atau melebihkan sehingga tidak sesuai contoh rasulullah apakah tdk yakin bahwa allah maha sempurna dan utusannya adalah sebaik baik contoh.
  Aliran mana yg paling baik adalah aliran yg mau kembali kepada contoh rasulullah karena pasti sesuai wahyu allah.. Allah tidak menurunkan wahyu kepada selain nabi dan rasulnya.
  Mana yg bidah atau tidak bidah silahkan renungkan firman allah dalam surat almaidah ayat 3.. Klo firman allah sdh tegas maka dalil yg lain jgn jd pedoman kecuali yg sepaham dgn almaidah ayat 3.
  Maha benar allah dgn segala firmannya

  By.orang kotor yg belajar istigfar-mukhlis

  Reply
 40. Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh.
  Mungkin benang merahnya adalah alquran sbg kitab suci islam pedoman tertinggi yg dijamin kebenarannya surat almaidah ayat 3..
  Surat almaidah ayat 3 menegaskan bahwa islam itu sudah sempurna menurut allah swt sesuai contoh dari rasululullah tdk lebih dan tidak kurang.
  Rasulullah memberi contoh contoh tidaklah sembarangan melainkan berdasarkan wahyu allah swt.
  Kelakuan para sahabat ketika rasulullah msh hidup sebelum turun surat almaidah ayat 3 banyak tidak sesuai contoh rasulullah.
  Ada yg diridhoi oleh rasulullah dan ada pula yg ditegur oleh rasulullah dan tidak multi tafsir karena ijin ridho atau teguran dari rasulullah untuk para sahabatnya pasti baik dan benar.
  Tapi setelah rasulullah wafat terjadinya perbedaan prilaku ibadah menjadi multi tafsir perdebatan panjang karena mungkin melupakan surat al maidah ayat 3.
  Surat almaidah ayat 3 menegaskan bahwa islam itu sdh sempurna wjibnya sunahnya makruhnya haramnya mubahnya dan halalnya.. Kesempurnaan itu ditegaskan oleh allah swt. Yg mengurangi atau melebihkan sehingga tidak sesuai contoh rasulullah apakah tdk yakin bahwa allah maha sempurna dan utusannya adalah sebaik baik contoh.
  Aliran mana yg paling baik adalah aliran yg mau kembali kepada contoh rasulullah karena pasti sesuai wahyu allah.. Allah tidak menurunkan wahyu kepada selain nabi dan rasulnya.
  Mana yg bidah atau tidak bidah silahkan renungkan firman allah dalam surat almaidah ayat 3.. Klo firman allah sdh tegas maka dalil yg lain jgn jd pedoman kecuali yg sepaham dgn almaidah ayat 3.
  Maha benar allah dgn segala firmannya

  By.orang kotor yg belajar istigfar-mukhlis

  Reply
 41. Rasulullah bersabda..
  Sebaik baik puasa sunah adalah puasa daud
  Ada sahabat yg mengatakan pada rasulullah bahwa ia merasa sanggup berpuasa lebih dari puasa daud.. Tp rasulullah justru menegurnya dan kembali menegaskan bahwa tidak ada lagi puasa sunah yg lbh afdhal selain puasa daud.

  Banyak diantara kita yg berfikir bahwa keutamaan ibadah itu hanya dari banyaknya saja.. Lebih banyak berarti lebih baik.. Jika ditambah tambah berarti lbh baik.. Padahal tdk seperti itu..
  Ibadah terbaik adalah yg tertib semua rukunnya sesuai contoh rasul tidak lebih tidak kurang dan khusyu.
  Berpedoman pada surat almaidah ayat 3

  Reply
 42. “Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu.” (QS. Al Maidah 3)

  Demi Allah ayat di atas sangat jelas,bahwa islam sudah SEMPURNA.ingat ! ayat di atas adalah Firman Allah,berani kah kita membantah Firman Allah?
  kalau benar-benar mencintai rasulullah,cukup lakukan apa yang di perintahkan dan di contohkan saja. toh yang jelas-jelas ada perintah dan contohnya saja banyak di lalaikan,lalu kenapa harus melakukan yg tidak ada contohnya?

  “Tidakkah kalian mau menggunakan akal kalian.” (QS. Al Baqarah: 44)

  Reply

Post Comment